Onderwijs Innovatie
  1. Innovatie Management
Educatief Innovatie Management

Educatieve Innovatie

DVD Multimedia richt zich op het begeleiden, ontwikkelen en aansturen van innovatieve educatieve projecten. We werken voor vele sectoren van het bedrijfsleven tot het onderwijs. Zo hebben we voor bedrijven en welzijnsinstellingen diverse onderwijskundige invullingen ontwikkeld. Voor educatieve uitgevers en onderwijsbegeleidende organisaties verzorgen we interactieve educatieve ICT-systemen. Voor lokale overheden kunnen we onderwijssociologische onderzoeken en adviestrajecten ontwikkelen, terwijl de verschillende onderwijssectoren uitgebreide op maat afgestemde educatieve diensten van ons afnemen.

Onze projectmatige werkwijze biedt u ondersteuning op de volgende gebieden:
   - analyseren en onderzoeken van onderwijs omgevingen,
   - ontwikkelen van educatieve toepassingen,
   - uitwerken van nieuwe scholingsplannen,
   - ontwerpen van interactieve onderwijskundige concepten,
   - inrichten van digitale leeromgevingen,
   - implementeren van digitale didactiek,
   - begeleiden en verankeren van educatieve methodieken.
We kunnen op basis van onze expertise uw organisatie diensten bieden op het gebied van onderwijskundige, ontwikkelingskundige en onderzoeksmatige activiteiten.

Innovatie Management Stramien

Onze innovatieve activiteiten verlopen volgens het volgende stramien:
   1. Analysis:
       Het analyseren, inventariseren van de haalbaarheid van uw innovatieve wensen.
   2. Design:
       Het ontwerpen van concepten voor de invulling van uw educatieve toepassingen.
   3. Implementation:
       Het uitwerken en inbrengen van de nieuwe systemen in uw organisatie.
   4. Maintaining:
       Instrueren en verankeren van de vernieuwing in uw organisatie.
Voor meer informatie kunt u ons vrijblijvend benaderen.