Multimedia Educatie
  1. Educatieve Software
Tree of EduSoft

Educatief Software Ontwerp

Ons werkterrein ligt op het raakvlak van ICT en educatie. Wij functioneren als intermediair tussen het werkveld en de ICT-ontwikkelaar bij het opstellen van de functionele wensen en vervolgens bij het realiseren van educatieve software. Hierbij integreren we meerdere mediavormen als tekst, images, animaties, audio en video tot een optimale educatieve toepassingen op maat. Naast het onderwijs en de welzijnssector ontwerpen we ook educatieve multimedia voor bedrijven en instellingen.

Educatieve programma's worden gemaakt voor de lerende mens. Deze mens staat bij ons centraal in het ontwikkelproces. Daarom maken we gebruik van de User Centred Design (UCD) methodiek om de wensen van de toekomstige gebruikers in kaart te brengen. Het resultaat wordt gecombineerd met het Usability Engineering Lifecycle (UEL) model waarna in samenspraak met de opdrachtgever het educatief softwareproduct wordt ontwikkeld. Deze methoden zijn de basis van onze werkwijze bij de ontwikkeling van nieuwe technologische educatieve toepassingen. De opeenvolgende stappen (of een afgeleide hiervan) doorlopen we bij al onze projecten.

Om een indruk te geven van onze producten volgt hier een kort overzicht.
Voor de Regionale Bureaus Onderwijs (RBO's) hebben wij het Scholingsmarketing instrument (SMI) ontworpen.
Voor het Nederlands Instituut voor Zorg en Welzijn (NIZW) hebben we het Instrument Scholing met Beleid (ISB) gedigitaliseerd en gedistribueerd.
In samenwerking met het Haags Schoolbegeleiding Centrum hebben we voor de uitgeverij Bohn, Stafleu en Van Loghum het Remedial Handelingsplan Hadion ontwikkeld.
Met de Stichting Educatief Orthopedagogische Software (SOES) werken we al 10 jaar samen aan de ontwikkeling en updating van het remedial teaching programma Multitrainer.