e-Learning
  1. Advies & Consultancy
  2. ELO/VLE
AdviesRouteEdu

DVD staat voor De Vries Dienstverlening

Onze dienstverlening is altijd gericht op het vormgeven van informatieproblemen; van het bieden van infrastructurele invullingen en het ontwerpen van informatiesystemen tot aan het realiseren van diverse digitale leeromgevingen en presentatievormen.

De focus van DVD Multimedia is bij het ontwikkelen van informatievoorzieningen gericht op de toekomstige gebruiker. Onze specialiteit is het vormgeven van educatieve informatietoepassingen, samengevat in het begrip E-learning.

Als adviesbureau zijn wij gespecialiseerd in het ontwerpen van digitale educatieve toepassingen. Het ontwikkelen van een E-learning omgeving dient in onze ogen afgestemd te zijn op de verschillende gebruikers.

De deelnemer (leerling/cursist/student) verwacht dat het E-learning systeem een juiste pedagogische en didactisch afgestemde leeromgeving biedt. De begeleiding en ondersteuning zal optimaal vormgegeven worden met een e-coach invulling (vakdocent/tutor/mentor/monitor/beoordeler) binnen de E-Learning leeromgeving.

Om een adequate digitale leeromgeving in te richten kunnen wij uw organisatie ondersteunen als adviseur/consultant. Met behulp van het door ons ontwikkelde EA-Model, EA staat voor Educatieve Analyse, zullen we de gehele onderwijs/scholingscontext in kaart brengen. Op basis van deze EA-inventarisatie wordt een veranderingstraject opgesteld. Op basis van het EA-inventarisatie rapport kan een projectmatige invulling worden uitgewerkt om te komen tot het ontwikkelen en/of invullen van een digitale leeromgeving.

Dit E-learning consultancy traject is maatwerk. Heeft u nadere vragen wat het Educatieve Analyse Model voor u kan betekenen, neemt u dan contact met ons op.

 

e-Learning Web

ELO - Elektronische LeerOmgeving
VLE - Virtual Learning Environment

Er bestaan verschillende soorten elektronische leeromgevingen (ELO) van 'closed' tot 'open' source e-learning systemen. Om een beeld te geven van enkele veel gebruikte producten zullen deze nu worden belicht. In Nederland zijn 'closed' commerciële systemen Blackboard en N@tschool. Sakai en Moodle zijn 'open' onafhankelijke open-source software producten.

De inzet en een keuze voor een ELO wordt medebepaald door de doelgroep en het gekozen onderwijsmodel. Zo zie je dat voor een basis instructieve leermethode N@tschool (closed) en Moodle (open) in het voortgezet onderwijs wordt gekozen. In het Hoger Onderwijs wordt veel gewerkt met Blackboard (closed) en groeit het gebruik van Sakai (open). Het Porfolio4You systeem draait op Sakai, dat veel gebruikt wordt in het Middelbaar Beroepsonderwijs bij de ROC's.

Bij het inrichten van een Elektronische Leeromgeving maken wij gebruik van het door onszelf ontwikkelde Educatieve Analyse Model (EA Model). Met behulp van het EA Model analyseren en stellen wij de educatieve processen, de rollen van participanten en de organisatorische niveaus vast. Op basis van dit gevonden driedimensionale raamwerk kan op maat een digitaal didactische leeromgeving worden ingevuld die is afgestemd op de wensen van de gebruikers (de doelgroep). De doelen van de instelling/bedrijf worden vertaald naar een educatieve invulling van de leeromgeving, waarna de rollen en de processen worden uitgewerkt.

Wij werken bij het invullen van educatieve leeromgevingen, waar mogelijk, met SAKAI; een kwalitatief goed onderbouwde leeromgeving gedragen door een brede internationale community.
Voor specifieke bedrijfsgerichte e-Learning toepassingen hebben we in samenwerking met onze partner Hendriks Solutions een modulaire cursusomgeving ontwikkeld, onder de naam COMPIADE.